2019-2020 оқу жылына оқушыларды оқуға қабылдауды ұйымдастыру туралы